TAWARAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA)
DI PT 2924, MUKIM ULU BERNAM DAERAH  HULU SELANGOR
NO. SEBUTHARGA (YS/ P/SH 07/2019)

1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat yang berdaftar dengan Yayasan Selangor dan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA Kod Bidang 220801 (Kawalan Keselamatan) serta mempunyai kepakaran dan berpengalaman di dalam bidang berkaitan seperti tajuk di atas serta maklumat berikut:

No. Sebutharga : YS/ P/SH 07/2019
Tarikh pelawaan : 29 MEI 2019
Tarikh Tutup : 20 JUN 2019

2. Dokumen Sebutharga berharga RM 50.00 boleh didapati mulai (12 JUN 2019) di :-

Bahagian Perolehan,
Tingkat 14, Menara Yayasan Selangor
No.18A, Persiaran Barat, 46000 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel : 03 – 7669 1100

Waktu :
Isnin-Khamis : 9.00 pagi hingga 12.00 tengahari,
: 2.30 petang hingga 4.00 petang.

Jumaat : 9.00 pagi hingga 11.30 tengahari,
: 3.00 petang hingga 4.00 petang

3. LAWATAN TAPAK AKAN DIADAKAN PADA;-

Tarikh : 11 JUN 2019
Jam : 12.00 tengahari
Tempat : PT 2924, MUKIM ULU BERNAM ( BERNAM RIVER AIRFIELD)
SEKSYEN 11 DAERAH KUALA SELANGOR

4. Penyebutharga hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL dan SALINAN FOTOSTAT (tidak dikembalikan) serta membawa COP RASMI SYARIKAT semasa menyertai lawatan tapak.

5. Hanya pemilik syarikat ATAU Wakil yang dibenarkan secara bertulis sahaja yang layak untuk menghadiri lawatan tapak. Kegagalan menghadiri lawatan tapak bererti syarikat TIDAK LAYAK untuk membida.

6. Borang Sebutharga yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat dan ditanda No. Sebutharga YS/P/SH 07/2019 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat yang sama seperti di para 2 sebelum 20 JUN 2019 jam 12.00 tengahari.

By | 2019-05-29T08:33:56+00:00 May 29th, 2019|Tawaran Tender|0 Comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!