TAWARAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TANDAS (INITIAL HYGIENE SERVIS)  SECARA BULANAN  DI MENARA YAYASAN SELANGOR PETALING JAYA MILIK YAYASAN SELANGOR [SEBUTHARGA (YS/ P/PR 160/2018)]

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat berdaftar dengan Yayasan Selangor dan syarikat yang diberi tauliah oleh KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) kod Perkhidmatan 020403 (Bahan Pencucian dan Pembersihan) ATAU 050301 (Perkakas Perubatan Pakai Buang) dan keutamaan kepada syarikat yang berpengalaman dalam kerja-kerja berkaitan seperti tajuk di atas serta maklumat berikut:

       No. Sebutharga     :          YS/ P/PR 160/2018

       Tarikh pelawaan    :         25 JUN 2018

       Tarikh tutup            :         10 JULAI 2018

  1. Dokumen Sebutharga berharga RM 30.00 boleh didapati mulai (03 JULAI 2018) di:

 

Bahagian Perolehan,

Tingkat 14, Menara Yayasan Selangor

No.18A, Persiaran Barat, 46000 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan.

 

Waktu                            

Isnin-Khamis  :|9.00 pagi hingga 12.00 tengahari|, |2.30 petang hingga 4.00 petang|

Jumaat             :|9.00 pagi hingga 11.30 pagi|, |3.00 petang hingga 4.00 petang|

  1. LAWATAN TAPAK AKAN DIADAKAN PADA;-

Tarikh             :   02 JULAI 2018

Masa               :   10.30 PAGI

Tempat           :   TINGKAT 14, MENARA YAYASAN SELANGOR

                            NO.18A, PERSIARAN BARAT,

                            46000, PETALING JAYA,

                            SELANGOR DARUL EHSAN.

  1. Penyebutharga hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL dan SALINAN FOTOSTAT (tidak dikembalikan) dokumen berikut semasa menyertai lawatan tapak.
  2. Hanya pemilik syarikat ATAU Wakil yang dibenarkan secara bertulis sahaja yang layak untuk menghadiri lawatan tapak. Kegagalan menghadiri lawatan tapak bererti syarikat TIDAK LAYAK untuk membida.
  3. Borang Sebutharga yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat dan ditanda No. Sebutharga YS/P/PR 160/2018 di bahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat di Bahagian Perolehan, Tingkat 14, Menara Yayasan Selangor No.18A, Persiaran Barat, 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. sebelum 10 JULAI 2018 jam 12.00 tengahari.
By | 2018-06-27T08:17:38+00:00 June 27th, 2018|Tawaran Tender|0 Comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!