UNIT INTEGRITI 2018-01-18T08:34:09+00:00

UNIT INTEGRITI

VISI
Melahirkan warga organisasi yang mantap nilai integriti dan etika dalam menerajui tanggungjawab sebagai pelaksana amanah

MISI
‘Merencana strategi pemantapan integriti individu bagi momentum pembentukan sahsiah’

OBJEKTIF

  • Membangunkan nilai integriti dalam setiap sudut tugas yang dijalankan oleh warga organisasi.
  • Menjadikan Yayasan Selangor sebagai sebuah organisasi sifar rasuah.
  • Menerapkan kesedaran integriti dalam diri individu berdasarkan penghayatan terhadap akuran peraturan yang terbentuk.

PERANAN

  • Memberi informasi berkaitan integriti daripada sumber – sumber terkini.
  • Menganjur dan memantau program integriti.
  • Bertanggungjawab ke atas sebarang laporan pelanggaran integriti.
  • Memberi khidmat nasihat kepada pihak pengurusan dalam aspek integriti.
    .

HUBUNGI KAMI

+603-7955 1212
atau
+603-7654 1121

DIREKTORI

HIGHLIGHTS

BERITA TERKINI

View More